Chào mừng các bạn đến với Cuộc thi tìm hiểu về Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm- Hội An "

MỜI THAM GIA KỲ 1:
Bắt đầu: 8h ngày 01/6/2019
Kết thúc: 16h00 ngày 20/7/2019